Rammerne for vores dagtilbud og opholdssted på Fyn

Vores mål er blandt andre, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre gennem botræning og ADL, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Det grundlæggende i vores arbejde er at:

  • Hjælp til selvhjælp – at beboerne tager ansvar for eget liv og vi er sikkerhedsnettet.
  • Vide at andre mennesker kan være troværdige.
    Forbedre beboerens kompetencer og sociale forståelse.
  • Lære beboeren, at konflikter, ydre som indre, kan løses konstruktivt.
  • Lære beboeren tillid. Man kan stole på indgåede aftaler.
  • Give beboeren mod til at prøve andre ting, end de har været vant til.
  • Give beboeren en hverdag, der naturligt veksler mellem struktureret dagligdag og en meningsfyldt fritid.
  • Støtte beboeren i at opnå indre styring og derved overskud til at strukturere og overskue dagligdagen.
  • Give beboeren en oplevelse af at medarbejderne kommunikerer entydigt, med tydelige og direkte meddelelser og gerne bruger humoren i hverdagen.

Brunstoftes struktur

På Brunstofte er hverdagen struktureret. Dagene er forudsigelige og strukturerede – det giver tryghed for de enkelte beboere, så beboerne ved hvad de skal lave i dagtimerne, og med hvem. F.eks. vi har faste spisetider hvor alle deltager – det er her vi træner i sociale færdigheder.

Om eftermiddagen og i aftentimerne har beboerne i højere grad selv mulighed for at have indflydelse på hvad de vil lave, f.eks. hvilke fritidsaktiviteter de ønsker på brunstofte eller udenfor Brunstofte. Der er husmøder hvor beboerne er aktivt medbestemmende på Brunstoftes gøren og laden.

Med hensyn til personalets dygtiggørelse og videreuddannelse i øvrigt, deltager personalerne jævnligt i eksterne kurser eller der afholdes interne kurser/personaledage med eksterne undervisere.

Den skriftlige formidling til anbringende myndigheder udarbejdes af kontaktperson i samarbejde med ledelsen og beboer. Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse efter 3-6 mdr. Derefter holdes der halvårlige handleplansmøder afhængig af beboerens kompetencer og anbringelsesform.

Vores menneskesyn

Brunstofte arbejder ud fra det menneskesyn at mennesker skal være hele, frie og selvstændige der tør være sig selv, men også giver plads til andre.

Brunstofte er basen hvor vi giver beboerne lyst og mod til at komme videre, gennem oplevelsen af, at de har værdi, at de er noget i sig selv, at de kan bruges til noget, at de kan præstere noget – både alene og sammen med andre.

Brunstofte ser muligheder frem for begrænsninger. Vi er bevidste om beboernes vanskeligheder og omfanget af den enkeltes handicap, men fokus er på de ressourcer vi alle har.

Praktisk information

Dyr:
Der forefindes dyr på stedet, både store og små. Dette som led i udviklingen af at føle omsorg for andre individer.

Minibusser:
Brunstofte er ejer af 2 minibusser, som der er god brug for i det daglige arbejde med beboerne. Lokalbusser kører i området i det daglige, men ikke i børnenes skoleferie og heller ikke lørdag/søndag.

Rygning:
Der må ikke ryges indefor såvel hovedhus samt beboernes værelser. Al rygning foregår udenfor ved askebægerne.

Med hjertet

Ledige pladser

Vores mål er blandt andre gennem botræning og ADL, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Kontakt

Telefon: 9380 0075
Email: post@brunstofte.dk

Find os

Sødingevej 2,
5750 Ringe
Danmark