Vi arbejder med at oplære beboerne på vores opholdssted i almene praktiske færdigheder

Dette gælder indkøb, vask af eget tøj, madlavning, at kunne stå op om morgenen kan for mange være utroligt svært.

Hvad gør vi?

Der bliver snakket og desuden givet praktiske eksempler. Vi udvikler dem i personlige og praktiske færdigheder i- øvrigt. Vi hjælper dem med økonomien, idet de fleste har vanskeligheder med at finde ud af hvordan midlerne kan fordeles på en uge.
Desuden har hver beboer en hjemmedag, hvor der vaskes tøj , hæves penge, tandlægebesøg foregår så vidt mulig på denne dag. Lægebesøg og hjælp til madlavning. ADL- funktioner opøves og holdes ved lige.
Der arbejdes omkring vigtigheden i hvordan man omgås andre mennesker. Personalet vil og skal altid være eksemplets magt. Erfaringen siger os at det har en vældig god effekt.

Handleplaner

Hvis ikke der er udarbejdet en handleplan inden beboeren ankommer for at bosætte sig, vil der blive udarbejdet en sådan efter et 3 mdr´s forløb. Det foregår ved at personalet sætter sig for, hver især at beskrive en beboer ud fraen funktionsbeskrivelse, hvorefter beskrivelsen i plenum bliver sammensat til en, som bliver den gældende Dette er et vigtigt stykke værktøj for personalet at arbejde ud fra.

Udslusning

Når det personale og beboer imellem vurderes at det er tid for at prøve en mere selvstændig tilværelse, tilbydes dette ved at udslusningen træder i kraft. Der bliver støttet op om indkøb. Alt efter hvor meget initiativ beboeren udviser, foregår støtten ud fra denne vurdering. Udslusningsafdelingen indgår som en del af opholdsprisen.

Efterværn

Ligeledes arbejder Brunstofte med et såkaldt efterværn til de beboere som er flyttet ud. Som nylig udflyttet kan det være vanskeligt at finde “egne ben at stå på”

Hvad gør man når der skal rettes henvendelse til offentlige instanserHvordan fordeles faste udgifter og øvrige udgifter. Hvad gør jeg hvis jeg vil på ferie. Hjælp til at besøge evt. familie.

Ledige pladser

Vores mål er blandt andre gennem botræning og ADL, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Kontakt

Telefon: 9380 0075
Email: post@brunstofte.dk

Find os

Sødingevej 2,
5750 Ringe
Danmark