Fremtiden for vores opholdssted og dagtilbud

Bostedet er under stadig udvikling, beboerne bliver opfordret til fritidssysler.

Hvad sker der i fremtiden?

Personalet bliver opfordret til at søge kurser, samt finde relevante uddannelser. Således at vi til hver en tid er klædt på til at møde nye udfordringer. Personer med vidtgående psykiskfunktionsnedsættelse. Brunstofte kan modtage personer, der har behov for kontinuitet, tryghed og identifikationsmuligheder i faste hverdagsrammer, og som har opnået et vist socialt funktionsniveau, men som på grund af et svagt socialt mønster eller psykisk labilitet ikke kan klare en

boligmæssig etablering i et bofællesskab eller i et støttecenter.

Stedet kan endvidere modtage personer i aflastning fra bofællesskaber, støttecentre, egen bolig eller personer som stadig er hjemmeboende hos forældre.

Brunstofte er godkendt til at beskæftige 6 personer, som fortrinsvis kan komme om morgenen og gå hjem om eftermiddagen. Denne foranstaltning foregår på “Egager”, Sødingevej 7, som rent fysisk er lige over vejen.

Ledige pladser

Vores mål er blandt andre gennem botræning og ADL, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Kontakt

Telefon: 9380 0075
Email: post@brunstofte.dk

Find os

Sødingevej 2,
5750 Ringe
Danmark