Informationer til pårørende

Besøgstider og lukkedage for familie m.m.

Helligdage

Bostedet har ingen lukkedage, men så vidt det er muligt, sørges der for, at dem der vil hjem til deres familier – også kommer det. Ellers bliver helligdagene brugt til hygge, forskellige spil, gåture, og meget andet.

Praktisk information

Samarbejdet med de respektive familier bliver prioriteret højt, så det kan indgå som en naturlig del af opholdet. Således at familien føler det naturligt at komme på besøg hos beboerne, men samtidig at beboerne besøger familien. For dem som ingen familie har at besøge, forsøger bostedet at udvikle netværk til gavn for beboeren.

Bostedet afholder familie/åbent hus dag i november måned, hvor det er beboerne der viser rundt på stedet.

På denne dag vil der blive serveret kaffe og kage, samt blive salg af for-skellige advents- og juleting.

Vedligeholdelse af netværket

Der bliver holdt familiedag/ åbent hus i november en gang årlig. Hver enkelt beboer har en kontaktperson som går mere i dybden med vedligeholdelse af netværket til familie, værksteder o. lign.

Ledige pladser

Vores mål er blandt andre gennem botræning og ADL, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Kontakt

Telefon: 9380 0075
Email: post@brunstofte.dk

Find os

Sødingevej 2,
5750 Ringe
Danmark