Egager

Egager er en mindre landejendom på 2 tønder land i Sødinge. Denne foranstaltning foregår på “Egager”, Sødingevej 7, som rent fysisk er lige over vejen.

Skånejob

Brunstofte arbejder yderligere med muligheden for at de af brugerne, der ønsker det, kan komme i praktik på andre virksomheder i et såkaldt skånejob, således  at der ydes løntilskud til virksomhederne. I disse situationer vil Brunstofte yde konsulentbistand, samt være “bagstopper” hvis noget skulle gå skævt.

Egager er en mindre landejendom på 2 tønder land beliggende i Sødinge på Midtfyn. Her gives et aktivitets—og beskæftigelses tilbud til personer med nedsat arbejdsevne—hovedsageligt psykisk udviklingshæmmede. Egager ejes af Viggo og laila Madsen som lejer værksted, stald og jord ud til Brunstofte. Den daglige leder er Laila Madsen, men udeholdet passes af Klaus Nielsen. Hverdagen foregår i et struktureret og familiærtmiljø.

Alle aktivitets og beskæftigelsesdage indeholder målrettede og meningsfyldte opgaver med daglige individuelle ansvarsområder.

På Egager tager vi udgangspunkt i den enkelte. Arbejdet tilrettelægges med henblik på at øge brugernes oplevelse af individualitet, selvværd, succes og selvhjulpenhed samt lyst og vilje til at påtage sig nye opgaver. Vi arbejder bevidst på at styrke brugernes funktionsduelighed i et moderne og omskifteligt samfund.

Den daglige beskæftigelse

Vil hovedsagelig bestå af overskuelige, årstidsbestemte opgaver indenfor lettere landbrug, f.eks.

  • Pasning af små dyrehold ( køer, grise, høns og heste)
  • Pasning af haver
  • Renovering af værelser, m.m.
  • Lave fuglehuse, foderbrætter.
  • Istandsættelse af havemøbler.
  • Udflugter til forskellige steder.
  • Brændekløvning/salg af brænde

Gennem de planlagte aktiviteter og bruger ens personlige, daglige indtryk og oplevelser, øves, læres og stabiliseres de funktioner, den enkelte bruger specifikt
har behov for at styrke.

Derfor arbejder vi på Egager udfra tanken ligeværd, ærlighed og forpligtelse som selvfølgelige og gensidige parametre.

Ledige pladser

Vores mål er blandt andre gennem botræning og ADL, at give beboeren lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for derved at opleve omverden på en anderledes og mere hensigtsmæssig måde.

Kontakt

Telefon: 9380 0075
Email: post@brunstofte.dk

Find os

Sødingevej 2,
5750 Ringe
Danmark