Brunstofte er lukket

I april 2019 fremsendte Socialtilsyn Midt en agterskrivelse med varsel om lukning af Brunstofte på grund af en manglende kvalitet.

En kontrolleret nedlukning blev igangsat under ledelse af Green Care. Samtidig påbegyndtes godkendelsesprocessen af botilbuddet som en del af Green Care med ny bestyrelse, ny ledelse.

Green Care Sødinge er botilbuddets nye navn og er blevet godkendt af Socialtilsynet som en del af den selvejende fond Green Care Brahetrolleborg, der arbejder ud fra tankesættet omkring Social Farming, hvor beboerne er beskæftiget med at skabe selvforsyning gennem økologisk landbrug.

Social Farming på Green Care Sødinge udgør en kombination af et mindre økologisk landbrug og et socialpædagogisk tilbud. denne kombination betyder at vi bliver delvist selvforsynende med kød og grøntsager samt at borgerne får en meningsfuld dagbeskæftigelse og et samvær omkring deres egen fødevareproduktion

”Vi har været i stand til at agere meget hurtigt – og i samarbejde med Socialtilsynet er det lykkedes os at undgå at beboerne skulle flytte som konsekvens af den varslede lukning, samtidig har vi fået det nye botilbud godkendt i en nye fondsejet struktur med nye bestyrelse og ny ledelse”

Det er op til myndighederne at undersøge de forhold som har ført til lukningen. Green Care Sødinge har derfor ingen kommentar til hændelserne.

Bjarne Clemmensen, bestyrelsesformand Green Care Sødinge.